Freddy Mortier

Vice-rector Universiteit Gent

Freddy Mortier is professor in de ethiek aan de Universiteit Gent en sedert 2013 is hij vice-rector van de universiteit. Voordien was hij onder meer decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en voorzitter van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Freddy Mortier is lid van diverse commissies en overlegorganen, waaronder de Raad van Bestuur van UGent, de Raad van Bestuur van de Scholengroep Panta Rhei, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, enz. Als één van de beleidsdomeinen waarvoor hij verantwoordelijk is, is Freddy Mortier nauw begaan met de valorisatie van het onderzoek en het Industrieel Onderzoeksfonds aan UGent.