Michèle Coeck

Head of SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology

Dr. Michèle Coeck is werkzaam aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) sinds 1994. Ze startte als wetenschappelijk onderzoeker aan de onderzoeksreactor BR2 en werkte er aan haar doctoraatsonderzoek. In 1998 werd ze wetenschappelijk medewerker bij de afdeling stralingsbeveiliging, als verantwoordelijke voor het Laboratorium voor Nucleaire Kalibraties en nam deel aan het onderzoek naar dosimetrie. Sinds 2000 maakt ze deel uit van het management van SCK•CEN's International School for Radiological Protection, and coördineerde ze diverse nationale en internationale projecten met betrekking tot opleiding en training. Op vandaag is Michèle Coeck afdelingshoofd van SCK•CEN's Academy for Nuclear Science and Technology.