Luc Taerwe

Directeur Laboratorium Magnel voor Betononderzoek

Luc Taerwe is professor Betonconstructies aan Universiteit Gent, directeur van het Labo Magnel voor Betononderzoek, voorzitter van de vakgroep Bouwkundige Constructies en promotor van het DuraBUILDmaterials kenniscentrum. Hij is eveneens pro-decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het onderzoek van Luc Taerwe spitst zich toe op meerdere domeinen zoals constructief gedrag van gewapend en voorgespannen beton, niet-lineaire bezwijkanalyse, brandweerstand, FRP wapening, enz. Zijn werk resulteerde in het laureaatschap van meerdere prijzen waaronder de AIG prijs, de Magnel prijs, de Robert l'Hermite medaille en de IABSE Prize. Taerwe is huidig voorzitter van de ingenieursvereniging KVIV en van de Belgische Betongroepering.